Minis

EP

2013 Nelinsa, Lyia, Lydia, Emily
2015 Nina und Emilia

P1

2012
Milena, Helene, Alexia, Veronika, Sophia, Ivanka

P2

2011 Edna und Elina
2010 Aliyah

P3

2009 Valerie, Klara 
2008 Elodie

P4

2006 Lucija

P5

2005 Anais